Beheerlinks van open-em.org maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op open-em.org. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@open-em.org.)

   
Lijst Omschrijving
3view Mailing list for Gatan 3View Serial Block-Facing
ImagoSeine Mailing list of the ImagoSeine Imaging Facility

Delivered by Mailman
version 2.1.14
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered